Prayers
Pastors | Saint Anthony's Church | Shrine | Rosary Mysteries
Prayers | Bulletin | Saints | Links | Photo Gallery
Home

 

The Apostles Creed in Arabic

NOO'MEN (I BELIEVE IN GOD)

NOO'MEN BEE EELAHEEN WAHID, ABIN TOBIT IL KOL, KHALIKEE

IL SAMA WUL URD, KOLI MA YOORA WA MA LA YOORA. WA BEE

RUBBIN WAHIDIN YASOOH IL MASSEEH, IBNIL AHEEL WAHEED,

IL MAWLOOD MINAL AB KABLA KOL DAHOOR. EELAH MIN

EELAH, NOOR MIN, EELAH HUQ MIN EELAH HUQ, MAWLOOD

GHAYR MUKHLOOQ, MOOSAWI LIL AB FIL JAWHAR. ULLUZEE

BIHI KANNA KOLOO SHAY' ULLUZEE MIN UJLEENA NUHNOOL

BUSHAR, WA MIN UJLEE KHALASEENA, NUZULA MINA SUMA'

WATAJUSADA MINA ROOH EL KODOOS , WA MIN MARYAM AL

AZRA' WA SARA INSANAN, WA SOOLIBA HUNNA HULLA HUHID

BEELATTOOS AL BONTEE , TU' ULUM WA MAT WA KOBEER, WA

QOMMA FIL YAWM ISALIS KAMA JA'A FIL KOTOOB WA SUHEEDA

ILA SUMA, WA JULUSA HUN YUMEEN ULLAH IL AB, WA IYDAN

YU'TEE BIMUJKIN HUZEEM LEE YADEENAL UHYA'A WUL UMWAT,

ULLUZEE LA FANA' A LI MOOLKEEHEE. WA NOO'MIN BIRROOH

ILLKOODOS, URUB IL MOOHYEE, ULMO ONBUSIQ MINNAL AB

WUL IBBIN UL LUZEE HOOWA MUHL AB WAL IBBIN YOOSJUD

LUHOO WA YOOMUJJAD UNNOTIQ BIL UNBEEYA'EE WUL

ROOSOOL. WA NUHTURIF BEE KANEESA WAHIDATIN JAMEEHU

MOOQUDUSA RUSOOLEEYA. WA NUHTURIF BEE

MUHMOODEEYA WAHIDA LI MAGHFIRATEEL KHATAYA. WA

NATARAJJA QEEYAMATAL MAWTA WAL HAYYAT FI DUHRRIL

HUTEED. AMIN.

Top of Page